Učinkovito učvršćivanje tereta ovisi o vrsti tereta i počinje s ispravnom ambalažom prikladnom za transport, utovarom i slaganjem te učvršćivanjem utovarene robe. Samo dobro zapakirana i složena roba može biti učvršćivana i transportirana u skladu s propisima.

Djelovanje sila na teret tijekom prijevoza

Tijekom normalne vožnje (to obuhvaća i snažna kočenja, ubrzavanja, manevre izbjegavanja i loše uvjete na cesti) na teret djeluju veoma snažne sile.


Primjer: 0,5 G bočno znači da teret težine 10 t može pritisnuti ceradu silom do 5 t: 0,5 G = 50 % vlastite težine.

Djelovanje sila na teret tijekom prijevoza u cestovnom prometu

Djelovanje sila na teret tijekom prijevoza u cestovnom prometu

Djelovanje sila na teret tijekom kombiniranog prijevoza

Kombinirani prijevoz Kombinirani prijevoz

Uslijed guranja vagona na željezničkim kolodvorima i uslijed pokreta kotrljanja i naginjanja brodova na teret djeluju veće sile nego pri vožnji cestom.


Zato su tijekom prijevoza u kombiniranom prijevozu potrebne povećane mjere učvršćivanja tereta:


 • Budući da se prikolice na vagon tovare i suprotno od smjera vožnje, teret mora također biti osiguran protiv proklizivanja prema natrag.
 • Pazite na optimalnu raspoređenost težine na prikolici – izbjegavajte tovarenje koje opterećuje prednju ili stražnju stranu!
 • Prije svake predaje na terminalu / u luci odnosno pri svakom preuzimanju prikolice još jedanput prov-jerite je li teret ispravno učvršćen (npr. dovoljna sila stezanja gurtni).

Djelovanje sila u kombiniranom prijevozu – željeznica

Djelovanje sila u kombiniranom prijevozu – željeznica Djelovanje sila u kombiniranom prijevozu – željeznica

Djelovanje sila u kombiniranom prijevozu – brod

Djelovanje sila u kombiniranom prijevozu – brod Djelovanje sila u kombiniranom prijevozu – brod

Vrste učvršćivanja tereta

Učvršćivanje robe čvrstim spajanjem oblika

Kod učvršćivanja tereta čvrstim spajanjem oblika, teret se tovari na ograničeni teretni prostora (čeona stijenka, bočna stijenka, letve itd.) izravno i bez rupa među komadima.
Utovar čvrstim spajanjem oblika u kombinaciji s XL prikolicama smatra se posebno učinkovitom metodom osiguranja tereta.
Ukoliko karakteristike robe to ne dozvoljavaju, čvrsti spoj oblikom može se postići i pomoću zateznih pojasa i pomagala. Metode učvršćivanja oblika zateznim pojasevima jesu primjerice križno vezanje i vezanje "spring lashing", spojnica preko čela ili spojnica s polovičnom omčom.

Učvršćivanje robe silom teže prema podlozi

Kod učvršćivanja robe silom teže prema podlozi, povećava se sila teža odnosno sila trenja tereta te se time postiže bolje učvršćivanje tereta.
Osiguranje tereta silom teže prema podlozi: sa smanjenjem kuta pri vezanju pojasevi gube na sili

Kombinirano osiguranje tereta

Pri kombiniranom osiguranju tereta kombiniraju se elementi čvrstog spajanja oblikom i učvršćivanja silom teže. Teret se primjerice utovaruje uz čeonu stjenku pa se pojasevima veže tako da se uspostavi spoj oblikom i silom teže. To je vrlo česta metoda osiguranja tereta u praksi.
Osiguranje za kombinirani prijevoz – prema naprijed, u stranu i prema natrag uz primjenu protukliznih podloga
Slike u prethodnom tekstu simbolični su prikazi. Informativne brošure s konkretnim primjerima iz prakse u skladu s normom EN 12195-1 o različitim metodama osiguranja tereta za različite skupine proizvoda, možete dobiti od svoje kontakt osobe.

Spot "Načini osiguranja tereta"

Načini osiguranja tereta play
True
http://www.lkw-walter.ba/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Zatezni pojasevi i pomagala za osiguranje tereta

Dovoljan broj sredstava za osiguranje tereta (zateznih pojaseva, štitnika za bridove, protukliznih podloga) i njihovo besprijekorno stanje osnovni su preduvjet učinkovitog osiguranja tereta.
Zatezni pojas s uskočnikom s dugom polugom Zatezni pojas s uskočnikom s dugom polugom Uređaj za mjerenje sile prednaprezanja Uređaj za mjerenje sile prednaprezanja

Zatezni pojasevi i uređaj za mjerenje sile prednaprezanja

Zatezni pojasevi služe ponajprije za uspostavu osiguranja tereta na vozilu uspostavljanjem spoja silom i oblikom. Vezanjem se povećava sila teža i postiže bolje osiguranje tereta. Načelno razlikujemo sljedeće:

 • Uskočnik s kratkom polugom, sila zatezanja otprilike 350 daN (kg)
 • Uskočnik s dugom polugom, sila zatezanja otprilike 500 daN (kg)

Efektivna sila zatezanja načelno ovisi o tome kojom se silom zatezni pojas priteže pomoću uskočnika. Stoga se efektivno postignuta sila zatezanja može odrediti samo pomoću uređaja za mjerenje sile prednaprezanja.

Spot "Rukovanje zateznim pojasevima"

Rukovanje zateznim pojasevima play
True
http://www.lkw-walter.ba/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pomagala: protuklizne podloge i štitnici bridova

Protuklizne podluge načelno povećavaju koeficijent trenja. U osiguranju tereta međutim, ta osobina predstavlja prednost samo kod određenih proizvoda. Na druge proizvode može čak negativno utjecati (npr.: klizanje tereta na paleti, povećanje efekta prevrtanja).


Štitnici bridova ne štite samo teret i zatezne pojaseve nego također služe kao efektivna pomagala u osiguranju tereta. Oni ravnomjerno raspoređuju silu prednaprezanja.

Vaši zadaci i vaša odgovornost

Svaki teret valja utovariti i osigurati tako da ne može skliznuti, prevrnuti se, kotrljati se naprijed-natrag niti pasti čak niti u slučaju snažnog kočenja, naglih manevara izbjegavanje ili loših uvjeta na cesti.


Ako zbog karakteristika tereta (npr. ambalaže, težišta) sami ne možete jednoznačno odrediti najbolju metodu osiguranja, zatražite od pošiljatelja upute o zadovoljavajućem osiguranju tereta.


Osim toga, obvezni ste poduzeti sljedeće sigurnosne mjere:

osiguranje zateznim pojasevima osiguranje zateznim pojasevima osiguranje tereta sa zateznim pojasevima osiguranje tereta sa zateznim pojasevima
 • Kontrola raspoređenosti i osiguranja tereta prije početka vožnje. Dužni ste provesti kontrolu čak i ako je netko drugi utovario vozilo.
 • Ako je riječ o plombiranoj prikolici, smijete je otvoriti u dogovoru sa svojom kontakt osobom u LKW WALTER-u ukoliko postoji potencijalna opasnost.
 • Ponašanje u vožnji valja prilagoditi teretu.
 • Pazite na specifičnosti osiguranja tereta u kombiniranom prijevozu.
 • Teret je potrebno osigurati i za kratke vožnje u krugu tvornice.
 • Pridržavajte se "10 zlatnih pravila osiguranja tereta".

Spot "Zlatna pravila osiguranja tereta"

Zlatna pravila osiguranja tereta play
True
http://www.lkw-walter.ba/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg
Rukovanje zateznim pojasevima Rukovanje zateznim
pojasevima
Ispravno uvođenjepojasa u zatezač Ispravno uvođenje
pojasa u zatezač

Rukovanje sredstvima za osiguranje tereta

Obratite pažnju na sljedeće točke:

 • Osim fiksno montiranih zateznih pojaseva na prikolicama, nosite sa so-bom najmanje pet dodatnih kompleta (slobodni zatezni pojas i zatezač) te dovoljno štitnika za bridove u vašem tegljaču.
 • Slobodne, neiskorištene zatezne pojaseve namotajte i spremite zajedno s drugim sredstvima za osiguranje tereta (npr. štitnicima za bridove) u vašem tegljaču! Višak sredstava za osiguranje tereta predajte jednom od naših skladišta sredstava za osiguranje tereta.
 • Tijekom utovara pazite da osoblje koje vrši utovar, robu ne postavi na neiskorištene, fiksno montirane zatezne pojaseve odnosno zatezače. Po potrebi ih objesite na utične letve odnosno iznad njih.
 • Zatezni pojasevi i zatezači s uočljivim znakovima pohabanosti ne smiju se više upotrebljavati za osiguranje tereta. Zbrinite ih.
 • Zatezači ne smiju pritiskati ceradu. To u slučaju kontrola na željezničkom terminalu može uzrokovati zabranu ukrcaja na željeznicu.
 • Pri uporabi zateznih pojaseva pazite na ispravno uvođenje pojasa u zatezač (vidi slike). Kod robe oštrih bridova upotrebljavajte štitnike za bridove radi zaštite zateznih pojaseva.
^ - Top

Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće kako bi Vam mogla pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Uporabom internetske stranice slažete se sa spremanjem kolačića. Ostale informacije pronaći ćete na: Uvjeti korištenja