Moj preduzetnički doprinos održivom, poslovnom uspehu preduzeća LKW WALTER je da u naše preduzeće privučem najtalentovanije ljude iz cele Evrope. Počeli smo kao malo porodično preduzeće, a danas predstavljamo veliku porodicu, čiji je društveni zadatak da neprekidno doprinosi ekonomskom prosperitetu i koheziji društva, u skladu sa prirodom i okolinom.

Izvod iz jednog od govora osnivača kompanije

Odgovoran pristup prema našim saradnicima/saradnicama, kupcima i poslovnim partnerima prati razvoj preduzeća LKW WALTER od samog početka i već dugo je sastavni deo naše korporativne kulture.

Naš trud, da budemo socijalno odgovorni zasniva se 3 osnove:

 1. Naša društvena odgovornost
 2. Naša odgovornost za životnu sredinu
 3. Održivo poslovanje

Naša društvena odgovornost

Društvenu odgovornost smatramo važnim elementom za trajni uspeh našeg preduzeća. Društvenu odgovornost smatramo važnim elementom za trajni uspeh našeg preduzeća.
Mi smo posvećeni našoj društvenoj odgovornosti i sa kupcima, dobavljačima, vlastima i društvom vodimo otvoreni dijalog. Mi podržavamo projekte za humanitarnu pomoć kao i socijalne inicijative naših saradnika/saradnica u obliku finansijskih donacija, robnih donacija i ličnim angažovanjem. Naročito se angažujemo na promociji obrazovnih projekata u školama i na univerzitetima.

 

Želimo da se naši saradnici/saradnice dobro osećaju u našem preduzeću! Mi negujemo kooperativni stil upravljanja sa najvećim mogućim stepenom lične odgovornosti naših saradnika/saradnica i njihovo lično zalaganje nagrađujemo profesionalno orijentisanim kompenzacijama. Osim toga, nudimo vam fascinantno, međunarodno radno okruženje, koje vam pruža dalekosežne perspektive za lično i profesionalno usavršavanje. Mi u preduzeću negujemo zdrav životni stil i podržavamo sportske i fitnes aktivnosti na široj osnovi.

 

Osećamo da smo kao velika transportna organizacija u obavezi da povećamo bezbednost na evropskim putevima. Zato smo razvili program za osposobljavanje vozača i priručnik za vozače i uveli opsežne mere za profesionalno osposobljavanje vozača. Osim toga, angažujemo se i u evropskim radnim grupama, npr. za poboljšanje uslova rada vozača kamiona i objedinjavanje osiguranja tereta u Evropi. LKW WALTER je 2004. godine, kao logičnu posledicu njegovih napora, potpisao „Evropsku povelju o bezbednosti u saobraćaju“. Cilj potpisivanja povelje je kontinuirano smanjivanje broja poginulih u saobraćajnim nezgodama na evropskim putevima.

Naša odgovornost za životnu sredinu

Odgovornost za životnu sredinu - LKW WALTER
Odgovornost za životnu sredinu je već dugo tradicija u preduzeću LKW WALTER. Još pedesetih godina je važio standard da se vozila planiraju isključivo „u krug“, uz izbegavanje vožnje bez tereta.

 

LKW WALTER je 1984. godine počeo da prebacuje transport sa puteva na pruge, kako bi se smanjila emisija štetnih gasova. Devedesetih godina su intenzivirane aktivnosti na zaštiti životne sredine i razvijen je opširan sistem za upravljanje zaštitom životne sredine.

 

Danas ekološki stručnjaci ocenjuju naše opsežne aktivnosti na očuvanju životne sredine kao „primer u transportnom sektoru“.

 

U naše aktivnosti na zaštiti životne sredine se u unutrašnje mere pored ostalih ubrajaju::
 • nabavka ekoloških proizvoda i usluga
 • redukcija potrošnje vode, kao i energetski ekonomična priprema tople vode
 • smanjenje i sprečavanje otpada
 • optimizacija potrošnje energije putem upravljačke tehnologije zgrade
 • ekološko obrazovanje i motivisanje zaposlenih na ekološke aktivnosti
 • putovanje sa štednjom resursa

 

Značajnu pažnju poklanjamo spoljnim ekološkim merama::
 • obuka vozača kamiona za defanzivnu vožnju, sa svešću o životnoj sredini
 • optimizovano planiranje transporta radi smanjenja „praznih“ kilometara
 • saradnja sa međunarodnim organizacijama u vezi sa unapređenjem ekoloških standarda
 • ekspanzija nepraćenog kombinovanog transporta tipa „pruge/putevi“ i „priobalno-rečni“.
Kamioni u luci Rostok (Short Sea Shipping) Kamioni u luci Rostok (Short Sea Shipping)

Prebacivanjem sa putnog transporta na „železnički“ i „priobalno-rečni“ doprinosimo smanjenju emisija štetnih gasova, a naročito gasa CO2, koji je odgovoran za efekat "staklene bašte". LKW WALTER je 2018. godine obavio preko 390.000 kombinovanih transporta širom Evrope. Samo ovom merom smo mogli da smanjimo emisije CO2 za oko 330.000 tona.

 

Više o sistemu za upravljanje zaštitom životne sredine kompanije LKW WALTER možete saznati u najnovijem SHEQ-izveštaju kompanije.

Održivo poslovanje

Zalažemo se za održivi i postojani razvoj.
Zalažemo se za održivi i postojani razvoj.

Održivo poslovanje za rukovodstvo LKW WALTER znači da preduzeće treba da vodi tako da se ono neprekidno, dugoročno i uspešno razvija. LKW WALTER je usmeren na rast sa vizijom – u skladu sa ekonomskim, ekološkim i socijalnim ciljevima društva. Principi naših vrednosti su utvrđeni u izveštajima rukovodećeg kadra. Oni su osnova našeg održivog poslovanja.

Izveštaji rukovodilaca

Prelistavanje PDF Veličina
Izveštaj rukovodilaca 1,50 MB
Osnovno pravilo bezbednosti 1,50 MB
Socijalna odgovornost 1,50 MB
Izveštaj o zaštiti životne sredine 1,50 MB
Code of Conduct 189 KB

Dalje informacije:

^ - Top

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala najbolje moguće korisničko iskustvo. Klikom na "Prihvatiti" pristajete na korišćenje kolačića. Ukoliko želite da onemogućite određene kolačiće, kliknite na ovde. Ostale informacije o tretiranju Vaših podataka možete pronaći u našim Uslovi korišćenja i Informacije o zaštiti podataka.

Prihvatiti